WELK SOORT TRAINING OF SPORTKAMP KIES JIJ?

VERZEKERING EN AANSPRAKELIJKHEID

Bij inschrijving zijn alle deelnemers verzekerd voor lichamelijke ongevallen. Ze blijven weliswaar aansprakelijk voor hun eigen daden conform het huisreglement.  

Axa Sport voetbalschool vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enerzijds diefstal of verlies van materiaal van deelnemers en anderzijds lichamelijke of stoffelijke schade berokkend aan een deelnemer door derden.

Met aandrang vragen wij om waardevolle voorwerpen (GSM, Tablets, Horloges, …) niet mee te brengen! Stel dat u deze toch mee brengt is dit op eigen risico. Axa Sport voetbalschool vzw is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal.

VARIA

De privacy wetgeving (GDPR) vraagt ons u volgende zaken mee te delen:
Persoonsgegevens (naam, adres, contactgegevens, geboortedatum, medische gegevens…) die u invoert op onze site bij inschrijving worden gebruikt om volgende redenen 

- geboortedatum: in functie van opmaak leeftijdsgroepen

- adres: in functie opmaak subsidiedossier

- telefoonnummer: in geval van nood

- mailadres: om uw op de hoogte te brengen van inschrijving en verdere initiatieven

In geen enkel geval worden gegevens doorgespeeld aan derden, met uitzondering van medische gegevens in geval van nood (enkel aan hulpverleners: ambulancier/verpleger/dokter). U kan zich ten allen tijde richten tot ons met de vraag om uw gegevens te verwijderen uit ons ledenbestand. 

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ACTIVITEITEN

 1. De deelnemers kunnen via www.axasportacademy.be online inschrijven voor één of meerdere kampen.

 2. Axa Sport voetbalschool vzw kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, verlies en/of schade aan de door de deelnemers meegebrachte persoonlijke voorwerpen.

 3. Axa Sport voetbalschool vzw is niet verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen van locatie of annulatie van het kamp. Aan de reeds ingeschreven deelnemers wordt het betaalde inschrijvingsgeld integraal terugbetaald.

 4. Binnen de week na uw inschrijving ontvangt u dan een bevestiging en een uitnodiging tot betaling van het inschrijvingsgeld. Pas na betaling van het volledige bedrag is de inschrijving definitief. De kampbevestiging blijft 5 dagen geldig (na ontvangst van de uitnodiging tot betaling). Gelieve binnen deze periode het volledige bedrag te betalen, zoniet vervalt de voorrang van inschrijving.

 5. Wanneer een kamp volzet is, kan er ingetekend worden op een reservelijst.

 6. Annulatie van het kamp
  Annulatie van het kamp vóór de start van het kamp:

  • Annulatie binnen de maand na registratie: het deelnamegeld wordt teruggestort. (-15 euro administratie)

  • Annulatie meer dan 35 dagen vóór de start: 50 % van het deelnamegeld wordt teruggestort. (-15 euro administratie)

  • Annulatie van 25 tot en met 35 dagen vóór de start: 30 % van het deelnamegeld wordt teruggestort. (-15 euro administratie)

  • Annulatie van 10 tot en met 25 dagen voor de start: 20% van het deelnamegeld wordtteruggestort. (-15 euro administratie)

 7. Annulatie vanaf 10 dagen voor de start: geen terugbetaling.​​Annulatie tijdens het kamp: (dit kan alleen met een doktersattest)

  De deelnemer die met een geldige reden wenst te annuleren, krijgt steeds een deel van het inschrijvingsgeld terugbetaald, verminderd met 15,00 EUR administratiekosten.

  De terugbetaling wordt berekend via volgende formule:
  (totale inschrijvingsprijs / totale duur van het evenement in dagen) x het aantal volledige dagen dat deelnemer niet kan komen

  Onder “geldige reden” wordt verstaan:
  • ernstige ziekte van de deelnemer
  • ongeval of blessure van de deelnemer
  • medisch noodzakelijke ingreep van de deelnemer

  Afwezigheid tijdens het sportkamp of onderbreking van het sportkamp om redenen anders dan in geven geen recht op terugbetaling.

 8. Voor aanvang van het seizoen

  Annulatie binnen de maand na registratie: het deelnamegeld wordt teruggestort. (-15 euro administratie)

  Annulatie meer dan 35 dagen vóór de start: 50 % van het deelnamegeld wordt teruggestort. (- 15 euro administratie)

  Annulatie van 25 tot en met 35 dagen vóór de start: 30 % van het deelnamegeld wordtteruggestort. (-15 euro administratie)

  Annulatie van 10 tot en met 25 dagen voor de start: 20% van het deelnamegeld wordt teruggestort. (-15 euro administratie)

  Annulatie vanaf 10 dagen voor de start: geen terugbetaling. 

 9. Annulatie tijdens het seizoen: geen terugbetaling.
   
 10. Alle kampdeelnemers zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen. Bij vragen over de verzekering kan u steeds terecht op het nummer 0486/974942.
   
 11. Axa Sport voetbalschool vzw maakt tijdens de kampen foto’s en video-opnames van de activiteiten en de deelnemers. Deze beelden kunnen gebruikt worden voor de website, de brochure en publicitaire doeleinden van Axa Sport voetbalschool vzw. Indien u wenst dat een foto van uw zoon of dochter hiervoor niet gebruikt wordt, dient u dit te melden bij inschrijving. Gelieve hierbij een foto van uw zoon of dochter toe te voegen.
 
MAAK JE KEUZE EN
SCHRIJF JE IN
VOOR ONZE COOLE
KAMPEN OF TRAININGEN
AXA SPORT ACADEMY, ALTIJD IN BEWEGING.
Onze sponsors:
Met medewerking van Stad Brugge en Sport Vlaanderen Brugge:
Brugge
Sportvlaanderen