WELK SOORT TRAINING OF SPORTKAMP KIES JIJ?

VERZEKERING EN AANSPRAKELIJKHEID

Bij inschrijving zijn alle deelnemers verzekerd voor lichamelijke ongevallen. Ze blijven weliswaar aansprakelijk voor hun eigen daden conform het huisreglement.  

Axa Sport voetbalschool vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enerzijds diefstal of verlies van materiaal van deelnemers en anderzijds lichamelijke of stoffelijke schade berokkend aan een deelnemer door derden.

Met aandrang vragen wij om waardevolle voorwerpen (GSM, Tablets, Horloges, …) niet mee te brengen! Stel dat u deze toch mee brengt is dit op eigen risico. Axa Sport voetbalschool vzw is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal.

VARIA

De privacy wetgeving (GDPR) vraagt ons u volgende zaken mee te delen:
Persoonsgegevens (naam, adres, contactgegevens, geboortedatum, medische gegevens…) die u invoert op onze site bij inschrijving worden gebruikt om volgende redenen 

- geboortedatum: in functie van opmaak leeftijdsgroepen

- adres: in functie opmaak subsidiedossier

- telefoonnummer: in geval van nood

- mailadres: om uw op de hoogte te brengen van inschrijving en verdere initiatieven

In geen enkel geval worden gegevens doorgespeeld aan derden, met uitzondering van medische gegevens in geval van nood (enkel aan hulpverleners: ambulancier/verpleger/dokter). U kan zich ten allen tijde richten tot ons met de vraag om uw gegevens te verwijderen uit ons ledenbestand. 

MAAK JE KEUZE EN
SCHRIJF JE IN
VOOR ONZE COOLE
KAMPEN OF TRAININGEN
AXA SPORT ACADEMY, ALTIJD IN BEWEGING.
Onze sponsors:
Met medewerking van Stad Brugge en Sport Vlaanderen Brugge:
Brugge
Sportvlaanderen